Warunki bezpieczeństwa przy korzystaniu z celi metalowych
Strzelanie do gongów daje dużo satysfakcji i rozrywki nie zapominaj jednak o najważniejszym:
Swoim bezpieczeństwie a także bezpieczeństwie osób znajdujących się w Twoim pobliżu !
Warunku bezpieczeństwa podczas strzelań do celów metalowych firmy TWS.
1. Zawsze podczas strzelania używaj okularów balistycznych lub gogli balistycznych a także ochronników słuchu. Warunek ten dotyczy także wszystkich osób w znajdujących się w pobliżu strzelającego
2.Strzelaj do celi metalowych przy zachowaniu minimalnych odległości: zachowasz bezpieczeństwo i zmiejszych zużycie gongu.
-pistolet: 12 metrów, pistolet z amunicją 7,62×25 oraz Magnum: 70 metrów.
-broń gładkolufowa: 15 metrów. Zakazane jest stosowanie amunicji Breneka
-karabin : 150 metrów

3. Używaj amunicji o prędkości pocisku nie mniejszej niż 230m/s.
4. strzelaj do celi jedynie przy użyciu amunicji dostępnej na rynku cywilnym ( zabronione jest używanie amunicji specjalnej: zapalającą, przeciwpancerną, z rdzeniami stalowymi, śrutem stalowym itp.
5. Nie strzelaj do celi metalowych z broni pneumatycznej oraz wiatrówek, replik ASG.

6. Gdy zauważyć kratery o głębokości 5 mm wymień gong – nawet Hardox 550 ma swoje granice wytrzymalości i strzelanie do niego powoduje uszkodzenia materiału. Hardox największą twardość uzyskuje poniżej 2mm warstwy ścieralnej.
7. Nie strzelań do gongów pod kątem i zamontowanych na sztywno ! Zawsze ustawiaj cel metalowy przed sobą w opisanej wyżej odległości. Gong musi być powieszony ( na łańcuchach, pasach) wisieć nieruchomo – gdy się buja, zmienia się kąt trafienia i zwiększa ryzyko rykoszetu !
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku złamania wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa.
Hardox 550 przeznaczony jest głównie do karabinków AK kal. 7.62×39 inne kalibry np 5.56×45 mogą powodować kraterowanie stali na głębokość 1-3mm ( Hardox otrzymuje największą wytrzymałość 3mm poniżej warstwy ścieralnej.