Strzelanie do gongów daje dużo satysfakcji i rozrywki nie zapominaj jednak o najważniejszym:

Swoim bezpieczeństwie  a także bezpieczeństwie osób znajdujących się w Twoim pobliżu !

Warunku bezpieczeństwa podczas strzelań do celów metalowych firmy TWS.

1. Zawsze podczas strzelania używaj okularów balistycznych lub gogli balistycznych a także ochronników słuchu. Warunek ten dotyczy także wszystkich osób w znajdujących się w pobliżu strzelającego

2.Strzelaj do celi metalowych przy zachowaniu minimalnych odległości: zachowasz bezpieczeństwo i zmiejszych zużycie gongu. 

-pistolet: 12 metrów, pistolet z amunicją 7,62×25 oraz Magnum: 70 metrów.

-broń gładkolufowa: 15 metrów. Zakazane jest stosowanie amunicji Breneka

-karabin :  150 metrów

 

3. Używaj amunicji o prędkości pocisku nie mniejszej niż 230m/s.

4. strzelaj do celi jedynie przy użyciu amunicji dostępnej na rynku cywilnym ( zabronione jest używanie amunicji specjalnej: zapalającą, przeciwpancerną, z rdzeniami stalowymi, śrutem stalowym itp.

5. Nie strzelaj do celi metalowych z broni pneumatycznej oraz wiatrówek, replik ASG.

6. Gdy zauważyć kratery o głębokości 5 mm wymień gong – nawet Hardox 550  ma swoje granice wytrzymalości i strzelanie do niego powoduje uszkodzenia materiału. Hardox największą twardość uzyskuje poniżej 2mm warstwy ścieralnej.

7. Nie strzelań do gongów pod kątem  i zamontowanych na sztywno ! Zawsze ustawiaj cel metalowy przed sobą w opisanej wyżej odległości. Gong musi być powieszony ( na łańcuchach, pasach) wisieć nieruchomo –  gdy się buja,  zmienia się kąt trafienia i zwiększa ryzyko rykoszetu !

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku złamania wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa.

Hardox 550 przeznaczony jest głównie do karabinków AK kal. 7.62×39 inne kalibry np 5.56×45 mogą powodować kraterowanie stali na głębokość  1-3mm  ( Hardox otrzymuje największą wytrzymałość 3mm poniżej warstwy ścieralnej.